31 Mayıs 2011 Salı

ABD Savunma Bakanlığı Açık Teknoloji Geliştirme Raporu Yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı 2009 yılında açık kaynak kodlu yazılımların Savunma Bakanlığı Projeleri'nde kullanılabileceğine dair bir bilgi notu yayınlamıştı. Bilgi notu aslında Savunma Bakanlığı projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların kullanılmasını önleyen 2003 yılında yayınlanmış olan bilgi notunu bir anlamada etkisiz kılmıştı.. 2003 yılında yayınlanan bilgi notu açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının Savunma Bakanlığı genelgelerine aykırı olduğunu belirtmişti. 2009'da ise bunun tersi benimsenmişti. 2011'de bir rapor ile ABD Savunma Bakanlığı deneyimlerini paylaşıyor.2009 yılında David M. Weggeren tarafından yayınlanan bilgi notunda ise  ABD Savunma Bakanlığı politikalarının yeniden düzenlendiğinin göstergesi olmuştur. Söz konusu bilgi notu geçmiş yıllardaki yazılım veteknoloji geliştirme politikalarının tek bir geliştirici/üretici tarafından geliştirilen teknolojilerin uyarattığı sıkıntıları ortaya koyarken aynı zamanda açık kaynak kodlu geliştirme modelinin kurum bünyesinde geliştirilecek olan projelere yapacağı katkıları da ortaya koyuyordu.

Açık kaynak kodlu geliştirme modelinin sunduğu sürekli geliştirme, hataların daha kolay belirlenmesi ve giderilmesi, tek veya sınırlı sayıdaki geliştirici/üreticiye olan bağımlılığın ortadan kalkması, geliştirme sürecinin kısalması ve hızlanması, maliyetlerin farklı kurumlar arasında paylaşılarak düşürülmesi gibi bir çok yararı olduğunu belirtmişti. Buna ek olarak açık kaynak kodlu yazılımların tek kaynak olarak görülmeyeceğini ve gereksinmeleri en iyi karşılayan seçeneğin seçileceğini de belirtmişti. Aynı zamanda kurum içi geliştirme süreci gereği kaynak kodunun dağıtılmasına gerek olmadığını da belirtiyordu.
Bilgi notu o zaman için ABD kaynaklı açık kaynak kodlu yazılım geliştiren şirketlerce olumlu karşılanmıştı. 

Savunma Bakanlığı 2009 ile 2011 arasında geliştirdikleri projelerde açık kaynak kodlu geliştirme modelini ve yazılımlarını kullanmaya başladı. Savunma Bakanlığı proje sürecini Açık Teknoloji Geliştirme -Open Technology Development- olarak tanımlamıştı. 
Savunma Bakanlığı bu süreçte edindiği deneyimleri bir rapor haline getirmiş. Rapor Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 lisansı ile yayınlandı. Raporun başlığı "Open Technology Development (OTD): Lessons Learned & Best Practices for Military Software / Açık Teknoloji Geliştirme - Askeri Yazılımda En İyi Uygulamalar ve Alınan Dersler" başlığını taşıyor. Rapor 2009 yılında yayınlanan bilgi notundan başlayarak günümüze kadar olan süreçteki bakanlığın ednidiği deneyimi yansıtıyor. Raporun içeriğinde açık kaynak kodlu yazılım geliştirme sürecini kullanmak isteyen ve bu süreçte farklı projelerde aktkıda bulunmak isteyen veya aynı geliştirme yöntemini kendi bünyesindeki projelerde uygulamak isteyen kuruluşlara yararlı olacaktır. 

Rapor içeriğinde  yazılım geliştirme süreçleri tanımlanıyor. Projenin yürütülmesi için gerekli olan hazırlık çalışması ile nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bilgiler veriliyor. Raporun önemli bir bölümü projenin yürütülmesi ve başarıyla sonuçlanması için kritik öneme sahip olan iletişim süreçlerine ayrılmış. Projelerde yaşanabilecek olan eleştirel yaklaşımların olumsuz etkilerinin önlenmesi ve projenin başarıyla sonuçlanması için katılımın sağlanması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yapılması gerekenlerde yer alıyor. Ayrıca proje amaçlarının tanımlanması ve bunun benimsetilmesi için yapılması gerekenler de ele alınmış.

Raproda sadece projelerde yapılması gerekenler değil, aynı zamanda açık kaynak kodlu geliştirme sürecinin ne olduğu ve nasıl işlediği ile bunun sağladığı yararlar da ilk bölümde  verilmiş. Projenin planlanması aşamasından başlayarak tamamlanması ve sonrasındaki süreçlere ilişkin önemli bilgiler veriyor.

Raporu indirmek için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder