25 Ekim 2011 Salı

Debian Squeeze Backports: LibreOffice

Debian kullanıcılarının iyi bildiği Debian Backports, Debian'ın kararlı sürümleri için güncel yazılımları paketleyip depo olarak sunuyordu. Baskports'un daha sonra Debian resmi paket dpoları arasına eklenmesi ile Testing veya Sid depolarında olan bazı yazılımların kararlı sürüm ile kullanılabilmesi olanaklı hale kılıp dağıtımın paket yönetim araçlarını kullandığı için yazılım kurulması ve güncellenmesini kolaylaştırmaktadır.

Backports deposunu kullanabilmek için Aptitude veya apt-get ve bunların grafik arayüzü olan Synaptic Paket Yöneticisi'ne Backports deposunun tanımlanması bu deposunun kullanılabilmesi için yeterlidir. Backports deposunu ekleyip paket depolarının bilgilerini güncellemek gereklidir. Backports deposunda hazırlanan paketler ile kararlı sürüm depolarındaki paketler arasında yapısal olarak öncelik farkı bulunmaktadır. Bir diğer deyişle Karalı sürüm paketler, Backports üzerindeki paketlere göre daha önceliklidir ve depo bilgilerini eklediğinizde backports paketleri listede görünmeyecektir. Backports deposundan bir paket kurabilmek için kurulum sırasında backports deposunun tercih edilerek paketlerin kurulabilir.

Debian Squeeze için LibreOffice kararlı sürüm depolarından kurulabilmesi için “Wheezy” kararlı sürüm olmasını beklemek yerine Backports deposunu kullanarak kurmak en iyi çözüm olacaktır. Testing veya Unstble depolarını stable ile birlikte kullanmak her ne kadar olanaklı olsa da geliştirme sürümüne ait depolardaki paketlerin gereksinimleri kararlı sürüm ile uyumlu olmayabilir. Buna ek olarak da geliştirme depolarında paketlerin sürekli olarak geliştirilmekte olması nedeni ile bu paketlerin güncellenmesi sonrasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun için Backports deposunu kullanmak sistemin kullanışlılığını sağlamak için en iyi çözüm olmaktadır.

/etc/apt/sources.list dosyasına aşağıdaki satırın eklenmesi ile backports deposunu kullanılabilir.


deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main


Depo eklendikten sonra depo bilgilerinin güncellenmesi gereklidir. Bu aşamadan sonra LibreOffice aşağıdaki komutu kullanarak kurup kullanabilirsiniz. Sistemde OpenOfficeçorg kurulu ise, kaldırılacak ve yerine LibreOffice kurulacaktır. Ağar LibreOffice arayüzünün KDE, GNOME veya GTK arayüzü ile kullanmak isterseniz libreoffice-gtk, libreoffice-gnome veya libreoffice-kde paketlerini kurmanız yeterli olacaktır.


# aptitude -t squeeze-backports install -y libreoffice
Backports deposunda LibreOffice yeni sürümleri duyruldukça depoya aktarılmaktadır. Backports dposunun önceliğinin düşük olması nedeni ile LibreOffice paketlerinin depodan alınabilmesi için apt-pinning yapmak uygun olacaktır. Aşağıdaki satırları /etc/apt/preferences dosyasına eklenmesi ile LibreOffice Backports deposundan kurulacaktır.Package: libreoffice
Pin: release a=squeeze-backports
Pin-Priority: 1000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder