25 Ekim 2011 Salı

FreeBSD 9.0-RC1

FreeBSD 9.0 sürümüne ait olan ilk sürüm adayı -Release Candidate 1 RC1- duyuruldu. Bu sürümün 18 Ekim'de duyurulması planlanmıştı ancak hazırlık aşamasında ilk RC1 sğürümleri hazırlanırken bazı hatalar bulunmuştu. Ayrıca RC1'e terfi etmek için freebsd-update ile yapılacak terfide kullanılacak kaynakların hazırlanmasında bir kaç sorun ile karşılaşıldığı için de ertelenmesine karar verilmişti. Bugün için 9.0-RC1 sürümüne kaynak koddan derleyerek veya doğrudan freebsd-update kullanarak geçiş yapabilir ya da hazırlanmış olan RC1 iso dosyalarını kullanarak kurulum yaparak deneyebilirsiniz.

9.0-RC1'i ftp üzerinden kurup deneyecek olan kullanıcılar dizin hiyerarşisinin BETA2/BETA3 ile aynı olduğunu göreceklerdir. Halen geliştirme ekibi 9.0 için karar vermedikleri için BETA2/3 ile aynı yapı kullanılmıştır. Önümüzdeki günlerde son halini alacaktır.

9.0 için halen kararlı sürüme ulaşması için plananan hazırlık süreci http://wiki.freebsd.org/Releng/9.0TODO sayfasında belirlenmiş durumda. Tarihlerde ise sürüm adaylarının hazırlık aşamasında belirlenen hataların giderilmesine bağlı olarak değişiklik olmasını bekleyebiliriz.

ISO Dosyaları

9.0-RC1'i iso dosyalarından kurup denemek isteyenler ftp sitesinin adresi esas olmak üzere aşağıda belirtilen dizinlerde RC1 iso dosyalarını bulabilirler.

amd64: .../releases/amd64/amd64/ISO-IMAGES/9.0/
i386: .../releases/i386/i386/ISO-IMAGES/9.0/
ia64: .../releases/ia64/ia64/ISO-IMAGES/9.0/
powerpc: .../releases/powerpc/powerpc/ISO-IMAGES/9.0/
powerpc64: .../releases/powerpc/powerpc64/ISO-IMAGES/9.0/
sparc64: .../releases/sparc64/sparc64/ISO-IMAGES/9.0/

MD5/SHA256 bütünlük kontrolü değerleri ise sayfanın sonunda belirtilmiştir.

CVS/CSUP ve SVN ile 9.0-RC1'e Geçiş

Kaynak koddan derleyerek terfi edecekler için csup/cvsup veya SVN kullanmaları gereklidir. 9.0 Sürümü için csup/cvsup kullanacaklar sürüm olarak RELENG_9 tanımlamaları gereklidir. Eğer “.” kullanırsanız doğrudan HEAD yani 10-CURRENT kaynak kodlarını indirilecektir. csup/cvsup ile güncelleme sonrası mergmester -F komutunun çalıştırılmasına da dikkat edilmesi gereklidir. FreeBSD cvs'den SVN geçtiği için aktarım sırasında tüm CVS indirilmesi igibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu durum SN'den CVS'e aktarımı sağlayan svn2cvs aracından kaynaklanmakatdır. SVN ile kaynak kodu günceleyecek olanların svn://svn.freebsd.org/base/stable/9/ adresini kullanması gereklidir.

FreeBSD Update ile 9.0-RC1'e Geçiş

freebsd-update(8) i386 ve amd64 sistemler için doğrudan FreeBSD 9.0-RC1'e geçiş yapılabilmektedir. Bu süreç ise FreeBSD 7.[34]-RELEASE, FreeBSD 8.[12]-RELEASE, veya 9.0-BETA[123] için söz konusudur. Bu sistemleri kullananlar aşağıda belirtildiği gibi 9.0 RC21'e terfi edebilirler.

Freebsd-update(8) 9.0-RC1'deki dosya isimlerindeki % ve @ işaretlerini sorunsuz olarak işleyebilmesi için düzenlenmesi zorunludur. Bu işlem yapılmadan yapılacak olan terfi işlemlerinde aşağıdaki hata mesajı döndürülmektedir.


The update metadata is correctly signed, but failed an integrity check.


Bu hatanın ortadan kaldırılması için aşağıdaki komutun verilerek freebsd-update(8) düzenleyin


# sed -i '' -e 's/=_/=%@_/' /usr/sbin/freebsd-update


Bu işlemin ardından freebsd-update(8) 9.0-RC1'e güncelleme işlemini tamamlayabilmektedir. Güncelleme sırasında yapılandırma dosyalarının kontrol edilmesi de gerekecektir.


# freebsd-update upgrade -r 9.0-RC1


9.0-RC1'ile kurulum kaynaklarında bazı yeni düzenlemeler söz konusudur. Bunlara dikkat edilmesi terfi sonrası ortaya çıkabilecek olası sorunları ortadan kaldırmaktadır:

1-FreeBSD kernel önceki sürümlerde /boot/kernel veya /boot/GENERIC olarak yer almaktaydı. 9.0'dan itibaren /boot/kernel olarak geliyor. Dolayısıyla da /boot/GENERIC olan kernel terfi sırasında kaldırılmaktadır. freebsd-update bu işlem için uyarı mesajı döndürmekte ve kullanıcıdan gelecek yönergeleri beklemektedir. Bu noktaya dikkat edilmesi kurulum sonrası sistemin açılması için zorunludur.

2-/usr/src altında yer alana kaynak kodları da terfi sırasında silinmektedir. Alında güncelleme sırasında kaynak kodlar güncellenmektedir. Bu silme işlemi kurulum kaynaklarının hazırlanmasında ortaya çıkan bir durumdur. Standart olarak kaynak kodlar 9.0 ve sonrasında her zaman olduğu gibi /usr/src altında yer alacak. Eğer kaynak kodlar silinirse güncelleme sonrası cvs/csup veya svn ile veya ftp sitelerinden indirilip yerine konulabilir.

Gerekli dosyalar indirilip ilgili dizinlere kopyalandıktan sonra kurulum işlemine geçin.


# freebsd-update install


Sistemin güncel çekirdek ile yeniden başlatılmasınınardında nkernel dışında kalan sistem bileşenleri güncelleenceği için sistemi yeniden başlatın.


# shutdown -r now


Sistem yeniden başlatıktan sonra freebsd-update tekrar çalıştırılması ve söz konusu bileşenlerin kurulumu tamamlanacaktır.


# freebsd-update install


Bu aşamada FreeBSD 8.2-RELEASE veya önceki sürümleri çalıştıran kullanıcılarının önceden kurulmuş olan yazılımları -ports üzerinden kurulmuş olan tüm yazılımların- yeniden derlenmesi gerekecektir. Sistemde yapılan değişiklikler bunların yeniden derlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu aşamanın ardından freebsd-update yeniden çalıştırılarak eski ve gerek duyulmayan sistem dosyalarının kaldırılması sağlanmalıdır. Bunun için freebsd-update yeniden çalıştırın.


# freebsd-update install


Bu işlemin ardından FreeBSD 9.0-RC1 kullanmak için sistemi yeniden başlatın.


# shutdown -r now


ISO Dosyalarının Bütünlük Kontrolü Değerleri

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-bootonly.iso) = 625d64340f952de2fca7102dac7f180f
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-dvd1.iso) = 5cccbb21a8448e54e4d631619b5f4861
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-memstick.img) = 07f83c8015a1907953b826b0c65069f0

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-bootonly.iso) = 59f1c057eaa6bff6c69d8e411adeb13c
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-dvd1.iso) = 0f168bcfa832282cf6e3914ffc5a5014
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-memstick.img) = ccbc2db07a19b3e77e75958cd7470643

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-bootonly.iso) = e2e80ffae14950d0437c067e7c6553f1
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-memstick) = 997bb23954682d503ba10fc3f1a2d624
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-release.iso) = 3703dc72d55fb9c66450e800b123cffe

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-bootonly.iso) = 2a651f4af37af85e49b6a8fcaa42a77f
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-memstick) = a2c33dfab3f98b0d83db382d73cdd87a
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-release.iso) = af4afc51149dcd61488b44ecbbf96fc5

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-bootonly.iso) = 96f2bce40f2974be55578bf9cc7318a1
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-memstick) = e4647934091f4c72b4df331eb1134eb3
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-release.iso) = b6989f2e4285b7479a72f4503dc420cf

MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-sparc64-bootonly.iso) = df7146d2497a16b502e92e35ae24921e
MD5 (FreeBSD-9.0-RC1-sparc64-dvd1.iso) = 6cd56a20a6d907525077424c55a163a4

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-bootonly.iso) = ec44fefd1c54fb724079b83951cfe721404ecb76a4a861a2ef4c2a1b63b88aff
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-dvd1.iso) = 6558689957ce2a48f3aa235ab11cd4613db7afe11f102b0ae5d566b22e30c132
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-amd64-memstick.img) = c04abe37f83c8ed07e3645cbaff8cfa21d223f94cda059a053bd1a469c6b753c

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-bootonly.iso) = 9e720cb8306171b137ae50d3887abf09f90fab6f953b39a9f552c87c3221d441
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-dvd1.iso) = 488599d5328b20278e90d5489b8d2afd49bf466a5d7a31694f3c0eb66d97c6f1
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-i386-memstick.img) = 9eadded30ee684840bb6ead60f98d8d8e455e690148491b55dec9b657ab7ac10

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-bootonly.iso) = b4b33ecc30555b532be4ebcc3a5f566189265066141b852a3a912ddc8e1aa203
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-memstick) = f437f5af4c8dd780d329bb90f5189c7bb1b270df1b05bff979e7fbcc7cf819d6
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-ia64-release.iso) = aaa21f0244d1238b11f5af267935c7cbea20f0d5fb393bef7534011ab7f017f1

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-bootonly.iso) = 5a45de1a72fd2c15f58c7306802533d48a5dee512b5e6f0377e859bf4a25200e
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-memstick) = fe85b8232123a510468658380117e51a2ca3737e92cacb525717cefb73b9740c
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc-release.iso) = 8024a84ccf4962fe8ec7e030421a476f96c410fe67c9c9b25935248304029682

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-bootonly.iso) = 43e97f229ccf823378078348390b6b75b3ca5c95db107a48087d6a5fc3980e92
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-memstick) = 7323eb46e90849bab53c3b158753b1824ae9e464c63ffe7bb33fe726c6a7c415
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-powerpc64-release.iso) = 6c0643f2de33a04426d168dd23187a71c971d3e4bfd222eb32bdbaa65f2c0368

SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-sparc64-bootonly.iso) = 8664ed9a0282b80341c6e243643011c84b058f4c8450a5e6e2b3f99bd9df469c
SHA256 (FreeBSD-9.0-RC1-sparc64-dvd1.iso) = 5220f817e078024208b9ab3060518911c4e0ed0693575ca101a97608b73121af

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder