26 Aralık 2011 Pazartesi

UNIX'te İnode Nasıl İşler?

UNIX/BSD sistemlerde sabit diskin bölümlenmesinde PC BIOS'un getirdiği MBR disk bölümleri halen kullanılmaktadır. Bu disk bölümleri içerisinde UNIX/BSD kendi disk bölümlerini oluşturup bu bölümlerde işletim sistemine özgü dosya sistemlerini oluşturup kullanır. Bu dosya sistemleri kendi yapısında yer alan dosyaların kayıtlarını tutmak durumundadır. Bu kayıtlar ise index node – inode ile yapılır.


Bir disk bölümü bir dosya sistemi ile formatlandığında, dosya sistemi barındırdığı dosyaların kayıtlarını tutmak içi inode tablosu oluşturur. Disk bölümleri formatlandığında yapısında süperblok, inode tablosu ve dosyaların bulunduğu bölümler oluşturulur.

Süperblok bölümü dosya sisteminin parametrelerini barındıran ve tanımlayan disk bölümüdür. Bu alan diskteki blok sayısını, blokların büyüklüğünü, diskteki parçalanmanın miktarını ve index tablosunun büyüklüğü bir diğer deyişle inode sayısını vb bilgileri barındırır. fs(5) kılavuz sayfasında bu bilgilerin tam bir dökümü bulunmaktadır. Bu parametreler kurulum uygulaması tarafından öntanımlı değerleri yada sistem yöneticisinin belirttiği değerlerdir. Daha basit olarak ifade edecek olursak, diskinizdeki boş alan bitmeden tüm serbest inode tükenmesi durumunda dosyaları yedekleyip dosya sisteminin yeniden oluşturulması gerekecektir. Bu işlemi yapmadan önce disk bölümündeki dosya sisteminin barındırdığı dosyaların yedeklenmesi, yedeklerin kontrol edildikten sonra newfs ile dosya sistemin aynı parametreleri ile oluşturulması gereklidir.

Süperblok'tan sonra inode tablosunun yer aldığı bölüm bulunur. İnode tablosunu oluşturan her bir girdi 128 byte büyüklüğündedir. Her bir girdi barındırdığı dosyaya ait olan bilgileri yani metadata verisini barındırır. Metadata ne olduğunu daha iyi anlamak için FreeBSD sistemde /usr/include/ufs/ufs/dinode.h ve OpenBSD sistemde src/sys/ufs/ufs/inode.h dosyalarına bakabilirsiniz. Bu dosyalar bir C kaynak kod dosyası olsa da içeriğinde yer alan açıklama satırları sayesinde kolaylıkla içeriği anlaşılabilir. Metadata kapsamında şu bilgiler bulunur:
 • Dosya izinleri
 • Dosyaya yapılan bağlantıların sayısı
 • Kullanıcı ve grup bilgileri
 • inode numarası
 • Dosyanın byte cinsinden büyüklüğü
 • Dosyanın en son erişildiği tarih (atime)
 • Dosyanın en son düzenlendiği tarih (mtime)
 • Dosya için inode değişimin gerçekleştiği tarih (ctime)
 • Dosya özellikleri (chflags)
 • Tüketilen gerçek blok sayısı
 • Dosyanın sahibi
 • Dosyanın sahibinin birincil grubu
 • Dosyanın oluşturulma numarası
Metadata verilerine bakıldığında dosya adının yer almadığını görülür. Dosya sistemi için dosyanın ilişkili olduğu inode tablosu numarası önemlidir. Bir dosyanın metada bilgisi ls(1) ile sorgulanabilir. ls(1) ile kullanılabilen parametreler ile döndürülen sonuçlar dosya sistemindeki bilgilerin bir bölümünü veya tamamını kapsayacaktır. Aşağıdaki çıktıda ls -l komutunun çıktısı görülmektedir. Çıktıda dosya, dizinlere ilişkin yedi özellik döndürülmüştür.

FreeBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ ls -l /
total 53
-r--r--r--  1 root wheel 6200 6 Mar 2011 COPYRIGHT
drwxr-xr-x  2 root wheel 1024 24 Ara 01:05 bin
drwxr-xr-x  8 root wheel 1024 24 Ara 01:06 boot
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 7 Nis 2010 cdrom
lrwxr-xr-x  1 root wheel  10 7 Nis 2010 compat -> usr/compat
dr-xr-xr-x  6 root wheel  512 25 Ara 14:38 dev
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 7 Nis 2010 dist
-rw-------  1 root wheel 4096 25 Ara 11:02 entropy
drwxr-xr-x 20 root wheel 2560 24 Ara 01:08 etc
lrwxr-xr-x  1 root wheel   8 7 Nis 2010 home -> usr/home
drwxr-xr-x  3 root wheel 1536 24 Ara 01:06 lib
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 24 Ara 01:07 libexec
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 12:38 media
drwxr-xr-x  4 root wheel  512 1 Kas 22:55 mnt
dr-xr-xr-x  2 root wheel  512 21 Kas 2009 proc
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 rescue
drwxr-xr-x 18 root wheel 1024 12 Kas 15:46 root
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 sbin
lrwxr-xr-x  1 root wheel  11 24 Ara 01:05 sys -> usr/src/sys
drwxrwxrwt 20 root wheel 4096 25 Ara 14:12 tmp
drwxr-xr-x 18 root wheel  512 1 Kas 22:28 usr
drwxr-xr-x 25 root wheel  512 25 Ara 14:38 var

OpenBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ ls -l /
total 32314
-rw-r--r--  1 root wheel   578 Aug 17 18:51 .cshrc
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 .profile
drwxr-xr-x  2 root wheel  1024 Aug 17 18:50 altroot
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:53 bin
-r-xr-xr-x  1 root wheel  45024 Nov 4 09:42 boot
-rw-r--r--  1 root wheel 8988940 Nov 4 18:51 bsd
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 bsd.rd
drwxr-xr-x  3 root wheel  21504 Dec 25 11:48 dev
dr-xr-xr-x 23 root wheel  2560 Dec 25 11:48 etc
drwxr-xr-x  3 root wheel   512 Nov 4 09:42 home
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 mnt
drwx------  2 root wheel   512 Nov 4 09:47 root
drwxr-xr-x  2 root wheel  1536 Aug 17 18:53 sbin
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 stand
lrwxr-xr-x  1 root wheel   11 Nov 4 11:38 sys -> /usr/src/sys
drwxr-xr-x  4 root wheel   512 Dec 25 14:48 tmp
drwxr-xr-x 17 root wheel   512 Aug 11 19:30 usr
drwxr-xr-x 23 root wheel   512 Dec 11 19:30 var

Çıktıda dosya,dizinlerin izinleri, yapılan bağlantı sayısı, sahibi, grubu, byte cinsinden büyüklüğü, mtime ve tam yolu yer almaktadır. Dizinin veya dosyanın tam yolu kısmı hariç olmak üzere geri kalan bilgiler metadata verisinde yer almaktadır. Bu bilgilere ek olarak "i" parametresinin kullanılması ile index numaralarını – inode da öğrenebiliriz.

FreeBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ ls -li /
total 53
  13 -r--r--r--  1 root wheel 6200 6 Mar 2011 COPYRIGHT
70657 drwxr-xr-x  2 root wheel 1024 24 Ara 01:05 bin
94210 drwxr-xr-x  8 root wheel 1024 24 Ara 01:06 boot
47105 drwxr-xr-x  2 root wheel  512 7 Nis 2010 cdrom
  11 lrwxr-xr-x  1 root wheel  10 7 Nis 2010 compat -> usr/compat
  2 dr-xr-xr-x  6 root wheel  512 25 Ara 14:38 dev
94209 drwxr-xr-x  2 root wheel  512 7 Nis 2010 dist
  7 -rw-------  1 root wheel 4096 25 Ara 11:02 entropy
23553 drwxr-xr-x 20 root wheel 2560 24 Ara 01:08 etc
  10 lrwxr-xr-x  1 root wheel   8 7 Nis 2010 home -> usr/home
47106 drwxr-xr-x  3 root wheel 1536 24 Ara 01:06 lib
  4 drwxr-xr-x  2 root wheel  512 24 Ara 01:07 libexec
70658 drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 12:38 media
70659 drwxr-xr-x  4 root wheel  512 1 Kas 22:55 mnt
  5 dr-xr-xr-x  2 root wheel  512 21 Kas 2009 proc
47108 drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 rescue
70660 drwxr-xr-x 18 root wheel 1024 12 Kas 15:46 root
  6 drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 sbin
  12 lrwxr-xr-x  1 root wheel  11 24 Ara 01:05 sys -> usr/src/sys
  2 drwxrwxrwt 20 root wheel 4096 25 Ara 14:12 tmp
  2 drwxr-xr-x 18 root wheel  512 1 Kas 22:28 usr
  2 drwxr-xr-x 25 root wheel  512 25 Ara 14:38 var

OpenBSD üzerinde komutun Çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ ls -li /
total 32314
 123 -rw-r--r--  1 root wheel   578 Aug 17 18:51 .cshrc
 124 -rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 .profile
71425 drwxr-xr-x  2 root wheel  1024 Aug 17 18:50 altroot
47617 drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:53 bin
 1842 -r-xr-xr-x  1 root wheel  45024 Nov 4 09:42 boot
  3 -rw-r--r--  1 root wheel 8988940 Nov 4 18:51 bsd
  4 -rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 bsd.rd
  5 drwxr-xr-x  3 root wheel  21504 Dec 25 11:48 dev
  7 dr-xr-xr-x 23 root wheel  2560 Dec 25 11:48 etc
  2 drwxr-xr-x  3 root wheel   512 Nov 4 09:42 home
71426 drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 mnt
71427 drwx------  2 root wheel   512 Nov 4 09:47 root
71428 drwxr-xr-x  2 root wheel  1536 Aug 17 18:53 sbin
47651 drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 stand
 323 lrwxr-xr-x  1 root wheel   11 Nov 4 11:38 sys -> /usr/src/sys
  2 drwxr-xr-x  4 root wheel   512 Dec 25 14:48 tmp
  2 drwxr-xr-x 17 root wheel   512 Aug 11 19:30 usr
  2 drwxr-xr-x 23 root wheel   512 Dec 11 19:30 var

Bu komut bir önceki örnekten farklı olarak dosyaların/dizinlerin inode değerleri ilk sütunda görülmektedir. İki numaralı inode değeri /dev, /var/, /tmp ve /usr dizinlerine aittir. 2 numaralı inode, bid UNIX dosya sisteminde her zaman için ilk inode – index numarasıdır. Söz konusu dosya sistemlerinin başlangıç/kök noktasını tanımlar. Sistemde bağlanmış olan dosya sistemlerini görmek için df kullanıldığında 2 numaralı inode neden dört farklı dosya sisteminde döndürüldüğü anlaşılabilir.

FreeBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ df /
Filesystem 1K-blocks   Used   Avail Capacity Mounted on
/dev/ad4s1a  1012974  574380  357558  62%  /
devfs        1     1     0  100%  /dev
/dev/ad4s1e  1012974   3152  928786   0%  /tmp
/dev/ad4s1f 458813344 139775370 282332908  33%  /usr
/dev/ad4s1d  8102670  1271756  6182702  17%  /var

OpenBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ df /
Filesystem 512-blocks   Used   Avail Capacity Mounted on
/dev/wd0a   1496188   86164  1335216   6%  /
/dev/wd0k   14129788    44 13423256   0%  /home
/dev/wd0d   2386300    12  2266976   0%  /tmp
/dev/wd0f   3153148  918784  2076708  31%  /usr
/dev/wd0g   1833212  364632  1376920  21%  /usr/X11R6
/dev/wd0h   6807676    428  6466868   0%  /usr/local
/dev/wd0j   3686716     4  3502380   0%  /usr/obj
/dev/wd0i   2596156     4  2466348   0%  /usr/src
/dev/wd0e   3647196   10072  34546768  0%  /var

Her dosya sistemi kendi inode tablosunu tutmak durumundadır. Dolayısıyla da /usr, /var, /tmp ve /dev için döndürülen 2 değeri her bir dosya sistemindeki index tablosundaki iki numaralı girdidir. Doğal olarak da her bir dosya sisteminin başlangıç değeri olarak 2 döndürülür. Bu dört dosya sisteminin ortak özelliği her bir dosya sisteminin başlangıç değerinin iki olmasıdır. İnode aynı zamanda dosyaların atime, ctime ve mtime bilgisini de tutmaktadır. "mtime" dosyanın son olarak düzenlendiği tarihtir. Bir dğer deyişle dosya içeriğin en son ne zaman düzenlendiğinin, değiştirildiğinin bilgisidir. Dosya üzerinde yapılan düzenlemeler kayıt edildiğinde ilgili inode bu değeri günceller. "ls -l " çıktısında bu değer döndürülür. "atime" bilgisi ise dosyaya en son erişilen tarihin bilgisidir. Örneğin dosyanın içeriğinde değişilik yapılmadan sadece görüntülenmesi durumunda erişim zamanı değeri "atime" inode tarafından güncellenir. Erişim zamanını öğrenmek için "ls -lut" komutundan yaralanılır.

FreeBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ ls -lut /
total 53
-rw-------  1 root wheel 4096 25 Ara 14:38 entropy
dr-xr-xr-x  6 root wheel  512 25 Ara 14:38 dev
drwxr-xr-x  2 root wheel 1024 25 Ara 14:23 bin
drwxr-xr-x  8 root wheel 1024 25 Ara 14:23 boot
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 14:23 cdrom
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 14:23 dist
drwxr-xr-x 20 root wheel 2560 25 Ara 14:23 etc
drwxr-xr-x  3 root wheel 1536 25 Ara 14:23 lib
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 14:23 libexec
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 14:23 media
drwxr-xr-x  4 root wheel  512 25 Ara 14:23 mnt
dr-xr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 14:23 proc
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 25 Ara 14:23 rescue
drwxr-xr-x 18 root wheel 1024 25 Ara 14:23 root
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 25 Ara 14:23 sbin
drwxrwxrwt 20 root wheel 4096 25 Ara 14:23 tmp
drwxr-xr-x 18 root wheel  512 25 Ara 14:23 usr
drwxr-xr-x 25 root wheel  512 25 Ara 14:23 var
-r--r--r--  1 root wheel 6200 24 Ara 01:07 COPYRIGHT
lrwxr-xr-x  1 root wheel  11 24 Ara 01:05 sys -> usr/src/sys
lrwxr-xr-x  1 root wheel   8 7 Nis 2010 home -> usr/home
lrwxr-xr-x  1 root wheel  10 7 Nis 2010 compat -> usr/compat

OpenBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ ls -lut /
total 32314
-rw-r--r--  1 root wheel   578 Aug 17 18:51 .cshrc
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 .profile
drwxr-xr-x  2 root wheel  1024 Aug 17 18:50 altroot
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:53 bin
-r-xr-xr-x  1 root wheel  45024 Nov 4 09:42 boot
-rw-r--r--  1 root wheel 8988940 Nov 4 18:51 bsd
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Aug 17 18:51 bsd.rd
drwxr-xr-x  3 root wheel  21504 Dec 25 11:48 dev
dr-xr-xr-x 23 root wheel  2560 Dec 25 11:48 etc
drwxr-xr-x  3 root wheel   512 Nov 4 09:42 home
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 mnt
drwx------  2 root wheel   512 Nov 4 09:47 root
drwxr-xr-x  2 root wheel  1536 Aug 17 18:53 sbin
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Aug 17 18:50 stand
lrwxr-xr-x  1 root wheel   11 Nov 4 11:38 sys -> /usr/src/sys
drwxr-xr-x  4 root wheel   512 Dec 25 14:48 tmp
drwxr-xr-x 17 root wheel   512 Aug 11 19:30 usr
drwxr-xr-x 23 root wheel   512 Dec 11 19:30 var

"ctime" dosya özelliklerinin değiştirildiği tarih bilgisidir. Örneğin dosya sahibi, grubu, izinleri ve chflags ile ilgili özelliklerinin değiştirilmesi gibi. Bu değişiklikler gerçekleştirildiğinde inode tarafından güncellenir. Dosya özelliklerinin değiştirildiği tarih bilgisini öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır:

FreeBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ ls -lc /
total 53
-r--r--r--  1 root wheel 6200 1 Kas 01:06 COPYRIGHT
drwxr-xr-x  2 root wheel 1024 24 Ara 01:05 bin
drwxr-xr-x  8 root wheel 1024 24 Ara 01:06 boot
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 1 Kas 01:07 cdrom
lrwxr-xr-x  1 root wheel  10 1 Kas 01:06 compat -> usr/compat
dr-xr-xr-x  6 root wheel  512 25 Ara 14:38 dev
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 1 Kas 01:07 dist
-rw-------  1 root wheel 4096 25 Ara 11:02 entropy
drwxr-xr-x 20 root wheel 2560 24 Ara 01:08 etc
lrwxr-xr-x  1 root wheel   8 1 Kas 01:06 home -> usr/home
drwxr-xr-x  3 root wheel 1536 24 Ara 01:06 lib
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 24 Ara 01:07 libexec
drwxr-xr-x  2 root wheel  512 25 Ara 12:38 media
drwxr-xr-x  4 root wheel  512 1 Kas 22:55 mnt
dr-xr-xr-x  2 root wheel  512 1 Kas 01:07 proc
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 rescue
drwxr-xr-x 18 root wheel 1024 12 Kas 15:46 root
drwxr-xr-x  2 root wheel 2560 24 Ara 01:06 sbin
lrwxr-xr-x  1 root wheel  11 24 Ara 01:05 sys -> usr/src/sys
drwxrwxrwt 20 root wheel 4096 25 Ara 14:12 tmp
drwxr-xr-x 18 root wheel  512 1 Kas 22:28 usr
drwxr-xr-x 25 root wheel  512 25 Ara 14:38 var

OpenBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ ls -lc /
total 32314
-rw-r--r--  1 root wheel   578 Nov 4 11:38 .cshrc
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Nov 4 11:38 .profile
drwxr-xr-x  2 root wheel  1024 Nov 4 11:38 altroot
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Nov 4 11:38 bin
-r-xr-xr-x  1 root wheel  45024 Nov 4 09:42 boot
-rw-r--r--  1 root wheel 8988940 Nov 4 18:51 bsd
-rw-r--r--  1 root wheel   468 Nov 4 11:37 bsd.rd
drwxr-xr-x  3 root wheel  21504 Dec 25 14:48 dev
dr-xr-xr-x 23 root wheel  2560 Dec 25 14:48 etc
drwxr-xr-x  3 root wheel   512 Nov 4 09:42 home
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Nov 4 11:38 mnt
drwx------  2 root wheel   512 Nov 4 09:47 root
drwxr-xr-x  2 root wheel  1536 Nov 4 11:38 sbin
drwxr-xr-x  2 root wheel   512 Nov 4 11:38 stand
lrwxr-xr-x  1 root wheel   11 Nov 4 11:38 sys -> /usr/src/sys
drwxr-xr-x  4 root wheel   512 Dec 25 14:48 tmp
drwxr-xr-x 17 root wheel   512 Nov 4 11:39 usr
drwxr-xr-x 23 root wheel   512 Nov 4 11:39 var

Yukarıdaki çıktılardan da görüleceği üzere ls ile kullanılan parametreler değiştirildiğinde döndürülen tarih bilgisi de ilgili dosyanın inode bilgilerinden okunarak döndürülmektedir.

İndeks numaralarını sadece ls ile değil aynı zamanda df ile de döndürülebilir. Komutun çıktısında her bir dosya sisteminde kullanılan ve serbest olan inode bilgileri edinilebilir.

[goksin@tardis /usr/home/goksin]$ df -i /
Filesystem 1K-blocks   Used   Avail Capacity iused  ifree %iused Mounted on
/dev/ad4s1a  1012974  581486  350452  62%  3510  137800  2%  /
devfs        1     1     0  100%    0    0 100%  /dev
/dev/ad4s1e  1012974   3152  928786   0%   163  141147  0%  /tmp
/dev/ad4s1f 458813344 139762912 282345366  33% 546660 58780826  1%  /usr
/dev/ad4s1d  8102670  1271780  6182678  17% 123884  935954  12%  /var

OpenBSD üzerinde komutun çıktısı

[goksin@irongiant /home/goksin]$ df -i /
Filesystem 512-blocks  Used   Avail Capacity iused  ifree %iused Mounted on
/dev/wd0a   1496188  86164  1335216   6%  1978 117060  2%  /
/dev/wd0k  14129788   44 13423256   0%   11 909247  0%  /home
/dev/wd0d   2386300   12  2266976   0%    3 155809  0%  /tmp
/dev/wd0f   3153148 918784  2076708  31%  13782 194088  7%  /usr
/dev/wd0g   1833212 364632  1376920  21%  9506 120412  7%  /usr/X11R6
/dev/wd0h   6807676   428  6466868   0%   108 441618  0%  /usr/local
/dev/wd0j   3686716    4  3502380   0%    1 259837  0%  /usr/obj
/dev/wd0i   2596156    4  2466348   0%    1 181885  0%  /usr/src
/dev/wd0e   3647196  10072  34546768  0%   398 233456  0%  /var

"df -i" komutunun sık sık çalıştırılıp dosya sistemindeki serbest inode ve blok sayılarının kontrol edilmesi olası bir kapasite sorunu ile karşı karşıya kalınmasını önleyecektir. Çok sayıda küçük boyutlu dosya boş bloklarını inode göre daha çabuk tüketecektir. Bloka büyüklüğü ile inode sayılarının nasıl ayarlanabileceği sistem yöneticisinin deneyimine ve bilgi birikimine bağlıdır. Kurulum sırasında işletim sistemi gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu düzenlemelerin sizin için uygun olup olmadığını işletim sistemini kullanırken edindiğiniz deneyimlerinize dayanarak belirleyebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder